Předmluva

Nejlepší morální odměnou za vykonanou práci je uznání.

Naše široká veřejnost projevila vůči této publikaci opravdové uznání, když za čtyři měsíce po prvém vydání měl jsem milou povinnost napsati předmluvu k vydání druhému, pak třetímu a nyní již k vydání čtvrtému.

Hrstka zobrazených květinek, kterou jsem pro milovníky přírody vybral, nepotřebuje předmluvy. Každý, kdo nahlédne do jejího obsahu, pozná ihned její účel: není vydaná pro vědecké odborníky botaniky, ale je určena pro ty, kteří v přírodě hledají nejen své osvěžení a uklidnění, nýbrž i její krásu a velebnost. Mezi těmito ctiteli přírody je mnoho těch, kteří se nejen obdivují předmětu mého oboru – kytičkám, ale chtí také znáti jejich jména, lidová i vědecká, mnozí dokonce i jména latinská.

Obrázky rostlin jsou sestaveny přibližně tak, jak je v době rozkvětu s jedinečnou vystižností zachytil kresbou i barvou Karel Svolinský.

Do tohoto svazku byly zatím vybrány některé obyčejné byliny nižších poloh našich krajů. Pojem obyčejnosti je ovšem různý nejen z hlediska pozorovatele, ale i z hlediska zeměpisného. Rostlina v některém kraji hojná může býti jinde vzácná. Na další obyčejné byliny, na vzácnější rostliny, zejména pak na naše stromy a keře, dojde později.

Milovník přírody nepotřebuje dlouhých popisů, ty si vyčte přímo z rostliny, a proto také vysvětlivky jsou co nejstručnější.

Tím končím. Upřímně bych si přál, aby Vás tato sbírka obrázků vedla k poznání naší krásné květeny; neboť s poznáním přírody kráčí láska k ní, a s láskou ruku v ruce je spojeno i šetření a ochrana její. A té si věru naše květena zasluhuje.V únoru 1941
Dr. František A. Novák

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři