Dozadu | Dopředu

Orobinec širolistý - Typha latifolia

Roste na okraji rybníků a řek, v mokřadech i ve vlhkých příkopech; kvete v červnu a červenci.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři