Dozadu | Dopředu

Ostřice Hnědá - Carex fusca All

Neboli obecná roste hojně na mokrých lukách, na rašeliništích, v bažinách a vlhkých lesích. Kvete v květnu a červnu.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři