Dozadu | Dopředu

Pelyněk obecný - Artemisia vulgaris

Neboli černobýl je rostlinou rumičtní, řidčeji roste také na keřnatých stráních. Kvete v srpnu a září. Kořenů a nati se užívá v lékařství. Kvetoucích větévek možno upotřebiti v kuchyni jako koření.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři