Dozadu | Dopředu

Plavuň obecná - Lycopodium clavtum

Roste v lesích hornatějších poloh. Je to rostlina tajnosnubná, tvořící v kláscích výtrusy, jimiž se rozmnožuje. Nati a výtrusů se používá též v lékařství.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři