Dozadu | Dopředu

Pěchava vápencová - Sesleria calcaria Opis

Neboli modrá roste porůznu je v některých krajinách našeho území, na skalách a kamenitých stráních, zejména vápencových nebo opukových, zvláště jsou-li obráceny k severu. Kvete mnohdy již v březnu, hlavně však se rozvíjejí její květy v dubnu a květnu.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři