Dozadu | Dopředu

Rožec polní - Cerastium arvense

Roste na polních mezích a na suchých lukách, kvete v květnu a červnu, někdy ještě po druhé na podzim.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři