Dozadu | Dopředu

Tetlucha obecná - Aethusa cynapium

Neboli kozí pysk, lidově kozí petržel, nepříjemně páchne a je jedovatá. Roste na rumištích, jako plevel v polích a zahradách, často mezi petrželí kuchyňskou, záměrně pěstovanou.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři