Dozadu | Dopředu

Třeslice prostřední - Briza media

Náleží k nejsličnějším našim travám a také k dobrým pícninám; roste na lukách, na mezích i na pastvinách; kvete v červnu a červenci.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři