Dozadu | Dopředu

Violka Rivinova - Viola Riviniana Rehb

Je běžným zjevem na humosní půdě v stinných lesích. Kvete v dubnu a květnu.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři