Dozadu | Dopředu

Vičenec setý - Onobrychis viciifolia Scop

Roste pořídku na suchých stráních, travnatých pahorcích, na mezích i pastvinách, často se pěstuje jako výborná pícnina. Kvete od května od července.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři