Dozadu | Dopředu

Šalvěj přeslenatá - Salvia verticillata

Roste v některých naších krajinách velmi hojně na kamenitých i travnatých stráních, na suchých lukách, na mezích a u cest, řidčeji též na rumištích a v polích. Kvete v červenci a srpnu. Není bylinou léčivou.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři