Dozadu | Dopředu

Řebříček bertrám - Achillea ptarmica

Neboli persán roste v pobřežních křovinách, v příkopech a vlhkých lukách. Jeho úbory se rozvíjejí od července do září. Bylo ho dříve používáno v lékařství.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři