Dozadu | Dopředu

Úročník lékařský - Anthyllis vulneraria

Neboli bolhoj je častým zjevem na suchých lukách a výslunných stráních. Na písečnatých půdách je výbornou rostlinou pícní. Kvete od května do července. Květenství (hlávky květů) se sbírají k účelům lékařským.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři