Dozadu | Dopředu

Janovec obecný - Sarothamnus vulgaris Wimm

Roste na nevápenných půdách u cest, na suchých stráních, v světlých písčitých borech a na okraji lesů; kvete v květnu a červnu. Rostlina jedovatá. Z prutovitých větví se dělají košata, květy jsou léčivem

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři