Dozadu | Dopředu

Kakost krvavý - Geranium sanguineum

Je u nás celkem vzácnou rostlinou, roste jen v některých krajinách na výslunných keřnatých nebo skalnatých stráních a kvete v květnu a červnu.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři