Dozadu | Dopředu

Kyprej obecný - Lythrum salicaria

Jmenuje lid v některých krajích vrbicí nebo krvavnicí. Roste na březích vod, v mokrých příkopech a na vlhkých lukách. Kvete od července do září.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři