Dozadu | Dopředu

Vstavač širolistý - Orchis latifolia

Roste na vlhkých lukách, kvete v květnu a červnu. Hlíz jeho se užívá v lékařství.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři