Dozadu | Dopředu

Vítod chocholatý - Polygala comosa Schkuhr

Roste dosti hojně na okrajích lesů a hájů, na suchých lukách a travnatých stráních. Kvete od května do září.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři