Dozadu | Dopředu

Šovík menší - Rumex acetosella

Roste hojně na nevápenných, písečnatých půdách, na polích, suchých lukách a na pasekách, často i na skalách. Kvete od května do srpna.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři