Dozadu | Dopředu

Šovík obecný - Rumex acetosa

Roste hojně na lukách i pastvinách, u cest i v příkopech, řidčeji na skalách; kvete od května do září.

Divokakosmetika.cz 2011 | Autor: Petr Luzar | O herbáři